Binné Ytskikt

Binné M Svea används som enlags exponerat tätskikt vid nyproduktion på mjuka underlag. Produkten fungerar utmärkt som inbyggt tätskikt i sedumtak.

Binné M Svea finns också som NOxOFF, där granulatet är infärgat med titandioxid, som gör att produkten vid exponering med UV-ljus omvandlar skadliga NOx-föroreningar till ofarlig nitrat.

Vidare består Svea-familjen av Binné R/T Svea. Denna produkt är dels avsedd för renovering på gammalt tätskikt, dels som övre lag i ett svetsat tvålags-system.

Samtliga Svea-produkter monteras antingen genom mekanisk infästning och skarvsvetsning, alternativt sträng- och skarvsvetsning.