N

Kvalité

N

Trygghet

N

Garanti

Binné & Sohn – ett traditionsrikt familjeföretag

Binné & Sohn är ett familjeföretag som idag drivs av sysslingarna Michael och Thilo Binné, de representerar den sjätte generationen i familjen från Pinneberg.

Företaget grundades 1879 och har över tid utvecklats till ett modernt, konkurrenskraftigt och innovativt företag. Familjen har genom ekonomiskt oberoende, nära relationer med takläggare samt klassiska familjevärden under alla år levererat attraktiva lösningar för sina kunder.

Produkter & Lösningar

Idag levererar Binné ett omfattande sortiment av tätskiktsprodukter för såväl exponerade som inbyggda konstruktioner. I portföljen finns också EPS-isolering och gröna taksystem. Från företagets huvudkontor i Pinneberg, norr om Hamburg, utvecklas och produceras ett brett sortiment av högkvalitativa produkter speciellt utformade för det kalla och växlande klimat vi är bekanta med i norra Tyskland och Skandinavien.

Produkter

Vi erbjuder rätt produkter för varje situation för det platta taket.
Nedan kan du läsa de enskilda produktbeskrivningarna och ladda ner produktdatabladen.

Ytskikt

Binné Svea finns i olika varianter och används som antingen enlags exponerat tätskikt vid nyproduktion eller renovering, alternativt som övre lag i en tvålagstäckning.

UNDERLAGSPRODUKTER OCH INBYGGDA TÄTSKIKT

Binnés underlagsprodukter används både som undre lag i tvålags-system samt som förstärkning under tätskikt vid detaljer.

Membran för inbyggda tätskikt används som fuktisolering i bjälklag.

Tillbehör

Binné har ett, för takentreprenören anpassat sortiment av tillbehör.

Garantier

Binné har framför allt en omfattande Tätt Tag-garanti på 10 + 5 år, men kan också erbjuda en vanlig produktgaranti.

Kvalitet & Utveckling

Utvecklingen bedrivs vid bolagets labb i Pinneberg, men alltid i nära samarbete och dialog med de kunder och samarbetspartner som Binné alltid strävar efter att ha en nära relation med.

Exempel på innovativa produkter under senare år är det NOx-reducerande tätskiktet NOxOFF, rothämmande takpapp för gröna tak och andra hållbara initiativ.