Binné Garantier

Vår omfattande 10 + 5 års Tätt Tak-garanti omfattar fel som beror på felaktigt material eller fel utfört arbete. Dessutom omfattar garantin följdskador som uppstår pga något av detta. Detta är särskilt viktigt då vattenskador från läckage inte täcks av vanliga försäkringar.

Så länger du använder en av Binné godkänd takentreprenör och något av Binnés rekommenderade material och arbete är utfört enligt våra riktlinjer kan du få vår 10 + 5 års Tätt Tak-garanti.

Garantin lämnas på yttertak för alla typer av fastigheter: villa/fritidshus, flerfamiljshus samt övriga fastigheter.