Binné Underlagsprodukter och inbyggda tätskikt

Binné PF 3500 SBS används dels som undre lag i ett svetsat 2-lagssystem. Systemet fungerar utmärkt vid både nyproduktion och renovering och lämpar sig utmärkt för tak med särskilt höga krav på tätskiktet.

Binné PF 3500 kan också användas i inbyggda 2-lagssystem som både undre och övre lag, som ångspärr på tak eller som skydd mot radon monterad i en byggnads grundkonstruktion.

Binné PF 3500 används också som förstärkning under tätskikt vid detaljer. Produkten finns i rems med bredderna 0,20, 0,33 samt 0,50 meter.

Binné PF 5100 SBS används som fuktisolering i bjälklag inomhus och utomhus samt i gårds- och terrassbjälklag med mindre ytor som är utsatta för begränsad mekanisk belastning.